CLR-S Atık Sıvı Geri Dönüşüm Ünitesi

CLR-S Atık Sıvı Geri Dönüşüm Ünitesi

SÜRDÜRÜLEBİLİR BETON ÜRETİMİNE İMKAN SAĞLAYAN YENİ BİR SİSTEM

CLR-S sistemi; geri dönüşüm suyunun kirlilik oranını ve yoğunluğunu gerçek zamanlı olarak ölçerek %100 oranında kullanılmasına imkân verir ve beton geri dönüşümünde kullanılan suyun kalitesini tarif eden TS-EN 1008’de belirtilen yoğunluğa sahip kirli su – temiz su karışımını hazırlar.

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır. Bu nedenle malzeme tüketimini azaltmak, değerlendirilebilir nitelikli atıkları geri dönüştürmek sureti ile doğal kaynakların verimli olarak kullanılması hayati önem taşımaktadır. Özellikle artan hammadde fiyatları ve üretimde kullanılan enerji kaynaklarının gün geçtikçe daha da değerli hale gelmesi sonucunda üreticiler tesislerin girdilerinden maksimum faydayı beklemektedir. Atıkların sisteme geri kazandırılması ile karlılıklar arttırılabilir hale gelmiş bulunmaktadır. 

Çevre bilincinin gün geçtikçe artması, yasal yönetmelikler ve uluslararası anlaşmalar devletleri sanayii tesislerini kontrol etmeye sevk etmiştir. Bu zincirin sonucu olarak ise Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm önem kazanmıştır. 

Hazır beton santrallerinde en büyük sorunlardan biri; atık suyun kullanılmaması ve imhası nedeni ile oluşan sıkıntılardır. 

Bu noktada, atık suyun yoğunluğunu gerçek zamanlı olarak tespit ederek sisteme geri kazandıran Dünya’daki tek sistem CLR-S’dir.

 
Copyright Ⓒ 2020 Reengs. Tüm hakları saklıdır.
satis@ozb.com.tr