LCA Sıvı Kirlilik Analizörü

LCA Sıvı Kirlilik Analizörü

LCA sıvı kirlilik analizörünün en güçlü özelliği saniyedeki 1:10000 ölçüm hızıdır.

Artan üretim maliyetleri firmaları daha verimli üretim yapmak için zorlamaktadır. Bu yüzden tüm hammaddelerden maksimum faydayı sağlamak gün geçtikçe önem kazanmaktadır.

Sıvı hatların olduğu, katı-sıvı karışımların ürünü oluşturduğu üretim proseslerindeki en önemli noktalardan birisi; sıvı içinde çözünen, yüzen katı malzeme miktarının homojenize bir dağılımda olmamasıdır.

Özellikle askıda bulunan katı malzeme miktarları ürünün kalitesini etkiler. Anlık kalite kontrolleri ne yazık ki etkili değildir. Kalite kontrol safhasında askıdaki katı malzemelerin çökmesi veya alınan numunenin üretime girmesi gibi sıkıntılar doğabilmektedir.

LCA ise akış esnasında anlık olarak sıvıların yoğunluğunu tespit edebilmektedir. Diğer yöntemlerin aksine hattaki sıvıların numunesini almadan sürekli akan malzemeleri kontrol edebilmekte, kalitede yoğunluk farklılıklarından doğabilecek sorunları uyarı olarak verebilmektedir.

Seramik bir yüzeyden veya cam arkasından rahatlıkla ölçümü algılayabilmesi sayesinde gıda ve içecek sektörlerinde kullanılabilmektedir. Işık teknolojisi herhangi bir yan etki oluşturmayarak istenilen amaca uygun olarak otomasyona entegre edilebilmektedir.

Diğer metot ve yöntemlere kıyasla, LCA sıvı kirlilik analizörünün en güçlü özelliği saniyedeki 1:10000 ölçüm hızıdır.

Üzerinde bulunan işlemcisinde yapılan müşteri özelindeki modifikasyonlar ile her prosese özel olan sistem çözümü sunar.

 
Copyright Ⓒ 2020 Reengs. Tüm hakları saklıdır.
satis@ozb.com.tr